Jaartal: 2009

Slappe kaft, 15 x 23 cm , 464 bladzijden, geïllustreerd

Uitgeverij Atlas

inhoudstafel
cover en rugzijde groot
cover groot

Voor alle reacties uit de pers: klik hier

Vogels in de kop - deel 2
Over de menselijke kijk op vogels

Welke krantenkoppen versierde de huismus? Waarom en hoe vingen eksters of grutto’s de blik van de journalistiek? Rond 1985 pakte Jan Desmet zijn schaar en begon te knippen. Ruim twintig jaar later had hij meer dan 35 000 dagbladen doorgebladerd en kilo’s knipsels over vogels verzameld.

Voor Vogels in de kop schiep hij orde en overzicht in duizenden krantenkoppen en kreeg zo toegang tot de avifauna in het hoofd van de mensheid. ‘Wethouder weg na doodschieten reiger’, ‘Rotganzen belagen voetbalclub’, ‘Buizerd valt trimster aan’, ‘Spechten bedreigen ruimtevlucht’, ‘Merel reist 4000 kilometer met bus’, ‘Woerden verkrachten steeds meer vrouwtjes’, ‘Vogelgriep bezorgt ons kippenvel’,…

Nooit eerder werd zoveel nieuws over vogels samengebracht, gecatalogiseerd en in een levendige vertelling van achtergronden voorzien.

Vogels in de kop telt drie delen. Dit tweede deel bespreekt in alfabetische volgorde zesentwintig vogelnamen, van aalscholver tot lepelaar, waar de nieuwsmedia het vaakst aandacht aan besteden. 

Vogels in de kop is een hoogst origineel standaardwerk over hoe vogels mensen vertederen of hun leven vergallen, maar ons blijven verpozen en verbazen.


Inhoudstafel Vogels in de kop deel 2:

Aalscholver - (blz. 7-18)
Boerenzwaluw - (blz. 19-34)
Buizerd - (blz. 35-48)
Eend - (blz. 49-118)
Ekster - (blz. 119-140)
Fazant - (blz. 141-158)
Fuut - (blz. 159-166) (selectie krantenkoppen)
Gans - (blz. 167-231)
Gierzwaluw - (blz. 233-242)
Halsbandparkiet - (blz. 243-250)
Havik - (blz. 251-257)
Houtduif - (blz. 259-266)
Houtsnip - (blz. 267-271)
Huismus - (blz. 273-296)
Huiszwaluw - (blz. 297-303)
IJsvogel - (blz. 305-309)
Kauw - (blz. 311-327)
Kerkuil - (blz. 329-345)
Kievit - (blz. 347-362)
Koekoek - (blz. 363-368)
Koolmees - (blz. 369-387)
Korhoen - (blz. 389-397)
Kraai - (blz. 399-427) (selectie krantenkoppen)
Kraanvogel - (blz. 429-448)
Kwartel - (blz. 449-456)
Lepelaar - (blz. 457-464)Voor Vogels in de kop deel 1: klik hier
Voor Vogels in de kop deel 3: klik hier

(homepagina website Jan Desmet)