Jaartal: 2009

Slappe kaft, 15 x 23 cm , 599 bladzijden, geïllustreerd

Uitgeverij Atlas (www.uitgeverijatlas.nl)

inhoudstafel
rugzijde groot

Alle reacties uit de pers: klik hier

Vogels in de kop - deel 3
Over de menselijke kijk op vogels


‘Eindelijk: een mensengids voor vogels!’ Kauw K.

Vogels in de kop is een uniek en veel geprezen driedelig standaardwerk over wat zich in het groot en het klein tussen mensen en vogels afspeelt. Mensen ervaren vogels als aangenaam, fascinerend, lastig, gevaarlijk of eetbaar. Sommige vogels wil men verjagen of doden, andere kweken, kooien, voederen of rigoureus beschermen. Zo zijn vogels – van huismus tot kip – de nooit aflatende nestenbouwers in ons hoofd, de aanstichters van felle emoties én duizenden krantenberichten.

In Vogels in de kop lijmt Jan Desmet een kwarteeuw hapsnap vogelnieuws tot één helder geheel. Hij zet de ontroering voor de roodborst of het gemor rond meeuwen en spreeuwen in een breder tijdskader en daglicht, boeiend doorspekt met zijn eigen beschouwingen en jarenlange ervaring in de vogelkijkerij.

In deel 3 van Vogels in de kop treden onder meer de merel, patrijs, pauw, spechten, reigers, zeearend, uilen en zwanen op het voorplan. Ter afronding verheldert het slotdeel van deze trilogie de wetten van het vogelnieuws en de top tien van de vogels in onze koppen.

Nooit eerder is de menselijke kijk op vogels zo verfijnd en origineel in kaart gebracht. Uw opinie over de omgang van de mens met andersoortige wezens krijgt er gegarandeerd vleugels van.


Inhoudstafel Vogels in de kop deel 3:

Meerkoet - (blz. 7-13)
Meeuw - (blz. 15-57)
Merel - (blz. 59-72)
Nachtegaal - (blz. 73-78)
Oehoe - (blz. 79-92)
Oeverzwaluw - (blz. 93-97)
Ooievaar- (blz. 99-140)
Ortolaan - (blz. 141-148)
Patrijs- (blz. 149-157)
Pauw - (blz. 159-173)
Pimpelmees - (blz. 175-180)
Raaf- (blz. 181-188)
Reiger- (blz. 189-209)
Ringmus - (blz. 211-216)
Roek- (blz. 217-225)
Roodborst - (blz. 227-235)
Scholekster - (blz. 237-244)
Slechtvalk - (blz. 245-256)
Specht- (blz. 257-264)
Sperwer- (blz. 265-269)
Spreeuw - blz. 271-300)
Steenuil- (blz. 301-309)
Stern- (blz. 311-322)
Torenvalk - (blz. 323-332)
Tortel - (blz. 333-340)
Uil - (blz. 341-360)
Vale gier- (blz. 361-383)
Veldleeuwerik- (blz. 385-395)
Vink- (blz. 397-419)
Visarend- (blz. 421-426)
Zanglijster- (blz. 427-431)
Zeearend- (blz. 433-457)
Zeekoet- (blz. 459-462)
Zwaan- (blz. 463-511)

De menselijke kijk op vogels: eind 20ste, begin 21ste eeuw - (blz. 513-535)

Slotwoord - (blz. 537-562)
Bibliografie - (blz. 563-576)
Register- (blz. 577-599)

Voor Vogels in de kop deel 1: klik hier
Voor Vogels in de kop deel 2: klik hier


(homepagina website Jan Desmet)