Een zuil van buizerds

Op 14 en 15 oktober 2009 hingen in de hemel boven West-Vlaanderen honderden buizerds. In de regel verlaten van midden tot eind oktober duizenden Scandinavische buizerds hun broedplaatsen om zuidelijker in Europa de winter door te brengen. De trekbaan van deze vogels loopt meestal over Duitsland en het oosten van Nederland en België. Gemiddeld tussen 10 en 12 oktober piekt hun doortocht in de Lage Landen. Bij aanhoudende oostenwind laten deze thermiekzwevers zich echter afdrijven in westelijke richting, waardoor zij in sommige jaren betrekkelijk talrijk in het Nederlandse Zeeland en de Belgische kustprovincie kunnen opduiken. 

Zo’n buitenkans deed zich voor in oktober 2009. Op trektelpost Graaf Visart te Brugge verschenen de voorbodes net voor de middag van woensdag 14 oktober. Eerst druppelsgewijs, en vanaf 15u35 een eerste groepje van 9. De apotheose kwam na 17u00 met een vlucht van 31 ‘flappende’ buizerds die om 18u10 in schitterend gefilterd avondlicht de telpost voorbij vlogen. De buizerds zaten erg laag (minder dan 100 meter), vorderden traag en rustig in een breed eskader en leken zich te oriënteren op de bossen die ze ten zuidoosten van Brugge konden zien liggen. De zonsondergang was nakende en buizerds slapen nu eenmaal graag in de veilige geborgenheid van een uit de kluiten gewassen bospartij. 

’s Anderendaags gingen de buizerdfestiviteiten gewoon door. Die donderdag waren de buizerds vroeg uit de veren (de plaatselijke buizerds schieten meestal pas rond 11u00 in actie). Sensationeel was de groep van 47 die net na de middag (rond 12u10) over de westrand van Brugge passeerde. De buizerds kwamen als in een straatje aangezeild en vormden ongeveer boven de (net buiten de stadskern gelegen) gevangenis een heerlijke spiraal. Het gebeurt vrij zelden dat men zulk een tafereel in het westen van België te zien krijgt. 

Diezelfde 15e oktober zag men op een trektelpost nabij Vlissingen (De Nolle) in totaal 183 buizerds de Westerschelde oversteken (van 08u00 tot 13u00). En ten zuiden van Brugge, te Lichtervelde in het hart van West-Vlaanderen (telpost Heihoek) noteerde men die dag (van 09u15 tot 18u30) in totaal 139 buizerds. Zelfs langs de duinenrij aan zee vervolgden tientallen buizerds hun migratie naar het zuiden (27 bij de Fonteintjes tussen Zeebrugge en Blankenberge en 42 waaronder een groep van 34 boven het Zwin te Knokke). Te Lichtervelde zag men hoe de buizerds in de late voormiddag uit de omringende bossen opstegen om een cirkelende formatie van 61 exemplaren te vormen, oftewel Falsterbo in West-Vlaanderen! Het is van deze ‘buizerdbel’ dat de foto’s bij dit stukje zijn gemaakt (door Ludwig Delecluyse).

Alles samen noteerde telpost Graaf Visart (Brugge) op 14 en 15 oktober 2009 276 doortrekkende buizerds. Aangenomen mag worden dat midden oktober 2009 misschien wel 1000 of meer buizerds via West-Vlaanderen naar het zuiden zijn afgezakt.

(© Jan Desmet, 18 oktober 2009) 

naar boven

terug naar trek

home site Jan Desmet