Meer dan 75.000 exemplaren verkocht

Jaartal: 1992

Harde kaft met stofwikkel, 20,5 x 29 cm , geïllustreerd

Bladzijden: 112

Uitgeverij Artis-Historia


boek in de pers


Stadsvogels

Uitgeverij Artis-Historia, te vergelijken met de Verkade-albums in Nederland, verzocht Jan Desmet om een boek over ‘alle’ vogels van België. Dat werd door hem uit het hoofd gepraat en afgeslankt tot een serie portretten van soorten die dicht bij de mensen leefden: stadsvogels.

De volgende uitverkorenen kregen een verhaal in het boek: fuut, blauwe reiger, wilde eend, torenvalk, waterhoen, meerkoet, kokmeeuw, houtduif, Turkse tortel, gierzwaluw, huiszwaluw, witte kwikstaart, winterkoning, heggenmus, roodborst, zwarte roodstaart, merel, zanglijster, pimpelmees, koolmees, ekster, kauw, spreeuw (foto onder, Johan De Meester) en huismus.

In totaal 24 soorten. Op de cover werd na lang argumenteren een doodnormaal wijfje huismus gezet.

Jan Desmet had sinds zijn tienerjaren belangstelling voor de invloed van verstedelijking op de levenswijze en de verspreiding van wilde vogels. Met een studie die hij daaromtrent in 1977 maakte werd hij laureaat van de (sinds 1953) jaarlijks uitgereikte Prijs voor Biologie Jacques Kets van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen. Jacques Kets (1785-1865) was in zijn tijd een bekend naturalist en taxidermist en werd de eerste directeur van de Antwerpse Zoo.

Stadsvogels’ (en zijn Franse vertaling ‘Les oiseaux des villes’) lag midden augustus 1992 in de Belgische ‘ruilcentra’ van Artis-Historia en was van meet af aan een bestseller. Van de titel werden meer dan 76.000 exemplaren verkocht, waarvan 50.000 in het Nederlands. 


Pers:

Kop: ‘Jan Desmet portretteert 24 rasechte stadsvogels’  Het Nieuwsblad, 23 september 1992

Kop: ‘Futen, blauwe reigers, wilde eenden en torenvalken worden stadsbewoners’, interview Gazet van Antwerpen, 26 september 1992

Kop: ‘”Ik ben geen vogelliefhebber”’  interview Krant van West-Vlaanderen, 9 oktober 1992

Kop: ‘”Laat de natuur zelf haar potje koken”’  interview De Morgen, 5 november 1992


naar boven

home site Jan Desmet