Jaartal: 2012

Slappe kaft, 21 x 2 3,5 cm , geïllustreerd

Bladzijden: 66

Uitgave Provincie West-Vlaanderen

Inhoud


De Meetkerkse Moeren

De Moeren van Meetkerke beslaan zo’n 500 hectare en liggen ten noordwesten van Brugge, langs de Oostendse Vaart. Het is een van de laagst gelegen plekken in de Belgische kustpolders. In opdracht van de provincie West-Vlaanderen schreef Jan Desmet een brochure over de geschiedenis, fauna en flora van dit amper bewoonde natuur- en landbouwlandschap.

Na de inpoldering van de kustvlakte en het weghalen van het veen als brandstof voor het middeleeuwse Brugge, lag hier een ondiep meer dat rond 1625 in landbouwgrond werd omgezet. In de natste delen, de zogenaamde Lage Moere, ontstonden bloemrijke hooilanden die 30 jaar geleden na een ruilverkaveling verdwenen. 

Vanaf 1999 startte een herstelbeweging, gegangmaakt door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse Landmaatschappij, wat heeft geleid tot de terugkeer van zeldzame en bijzondere planten en dieren. 

De Meetkerkse Lage Moeren staan vooral bekend voor de op zijn minst 250 jaar oude eendenkooi. Leon Lippens (1911-1986), de stichter van Het Zwin en vader van de huidige burgemeester van Knokke was er jarenlang als vogelringer actief. Het eendenkooibos huisvest vandaag een fraaie kolonie aalscholvers en blauwe reigers

In deze kleurrijk geïllustreerde brochure vertelt Jan Desmet over de ontstaansgeschiedenis en natuurhistorie van deze laaggelegen polder. Het is een uitgave van de provincie West-Vlaanderen die gratis te verkrijgen is. Bestel hier of haal een exemplaar af in het Provinciehuis Tolhuis, Jan Van Eyckplein 2 te 8000 Brugge (tel. 0800/20.021).Inhoud

Woord Vooraf

Van hoogveenmoeras tot zoetwatermeer

Van zwanenmeer tot eendenkooi

Palingreigers en cormoranen

De ondergang van de ratelaars

De terugkeer van de laantjes

Zeearenden in de Lage Moeren

Geraadpleegde bronnen

Colofon

naar boven

home site Jan Desmet