Biografie

Jan Desmet woont en werkt in Brugge. Hij is publicist, journalist, columnist, recensent, verzamelaar en tentoonstellingsmaker. De omgang van de mens met ‘dieren’ en ‘natuur’ staat in zijn werk centraal.

Jan Desmet (1957) groeide op in Sint-Michiels, een randgemeente van Brugge. Rond zijn ouderlijke woning lagen een boerderij met stallingen en koeienweiland, een meanderende beek, een school met speelpleinen, een kerkhof, een oude zandwinningsvijver, een pretpark, een dolfinarium, wat braakland en enkele boomgaarden. Door de oprukkende verstedelijking verdwenen de koeien, de veldleeuweriken en de beek uit het landschap. Met de studie die hij over deze omwenteling maakte won hij in 1977 de Prijs voor Biologie Jacques Kets (zie bij Boeken, ‘Stadsvogels’).

Jan Desmet was als tiener actief bij de Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie (BJN, tegenwoordig JNM, zie www.jnm.be) waarvoor hij in 1970 zijn eerste artikels schreef en in latere jaren excursies, kampen en de landelijke vogelwerkgroep leidde.

Na zijn militaire dienst in Duitsland werkte Jan Desmet mee aan de Ecologische Kartering van België (Ministerie van Volksgezondheid) en stond anno1983 als redactiesecretaris aan de wieg van het vernieuwde ledentijdschrift van Natuurreservaten, de voorloper van Natuurpunt (zie www.natuurpunt.be). Tevens lanceerde hij in 1980 een overkoepelend jaarboek waarin alle vogelwaarnemingen van Noord-West-Vlaanderen werden gebundeld (zie www.mergus.be).

In 1984 begon Jan Desmet op free-lance basis met het schrijven van boeken en journalistieke reportages, onder meer als redacteur bij het Nederlandse maandblad Grasduinen, later voor Nest. Tot zijn bekendste boeken behoren ‘Stadsvogels’ (1992), ‘Moeder Natuur naakt!’ (1994; shortlist De Gouden Uil 1995) en ‘Van de liefde, van de hond’ (2004). In 2009 verscheen het driedelige ‘Vogels in de kop. Over de menselijke kijk op vogels’ waarvoor meer dan twintig jaar materiaal is verzameld. 

Jan Desmet werkte ook in opdracht van uitgevers (schreef op een blauwe maandag zelfs een gids voor courante paddenstoelen, varens en mossen), de krant De Standaard (recensies) en de overheid (brochures, scenario museologie Vlaams Bezoekerscentrum De Nachtegaal in De Panne).

Deze website stelt zijn boeken met alle omkaderende activiteiten voor en geeft een opsomming van het journalistieke werk en de recensies. De rubriek Opinie bevat onder de noemer ‘Het medialeven der dieren’ kritische bijdragen en ‘Dier op papier’ belicht kort het archief van Jan Desmet (foto Filip Naudts). Dit archief dient als basis voor de uitbouw van Mendop vzw (www.mendop.org), een vereniging voor dierenerfgoed waar Jan Desmet sinds 2008 stichtend voorzitter van is. Via de rubriek Trek kunt u de tellingen van trekvogels volgen die Jan sinds 2007 in stedelijke omgeving (trektelpost Graaf Visart) is begonnen. Niet opgenomen in deze website zijn de columns en vroegere publicaties in natuurhistorische vakbladen.

home site Jan Desmet