De wereld: doorlopend aprilvis


Op de feestdag van de grap, 1 april, is het sinds eeuwen geoorloofd een ander een poets te bakken. Het gebruik is over heel de wereld verspreid en kreeg in de media veel navolging. Op April Fools’ Day is niemand veilig. Nergens. U hoeft niet eens onredelijk dom, hebzuchtig, bevooroordeeld (‘Vlaams Blok verslikt zich in aprilvis’) of goedgelovig (‘Vijf lezers laten zich vangen door “gefossiliseerde” aprilvis’) te zijn. Inspelend op angsten, bezorgdheden, behulpzaamheid, verwondering of nieuwsgierigheid lokken gewiekste grappenmakers hun slachtoffers in de val, ook al beweren ze naderhand: ‘Zonneklare aprilvis’.

Waarom de 1 aprilgrappen er als lijfbeest met ‘de vis’ vandoor gingen, is zoals zo vaak een bron van cultuurhistorische meerkeuze. Aprilvissen zijn algemeen in onder meer de Lage Landen, Frankrijk (poisson d’avril) en Italië (pesce d’Aprile) maar maakten onder de Britten en Amerikanen beduidend minder opgang. Britten en Amerikanen laten bij hun ‘april fools’ de vis buiten beschouwing. Maar Europeanen raakten vertrouwd met de haring of papieren vis die anderen ongemerkt op de rug werd geplakt. Bravere burgers stuurden wenskaarten met de dolste vistaferelen: van mensen die met vissen dansten, trompet speelden, ‘paard’ reden of langs de zeedijk wandelden. Wenskaartvissen werden verkleed tot Bourgondische disgenoten of hoge notabelen, buishoed op de kop. Meer dan één aprilvis maakte erotische toespelingen.

Vissen vormden altijd een dankbaar onderwerp om mensen in de maling te nemen. Ook los van 1 april. Het visserslatijn waarbij de vangst decimeters langer en vele grammen zwaarder wordt is onuitroeibaar. Sterke, stoere verhalen kleven als neten aan de vishengel. De natste dromen en grootste angsten zijn uitgebeeld in tal van vervalsingen en fototrucages. Vooral in Amerika namen ‘tall-tale postcards’ een loopje met de werkelijkheid. Forellen die met een hijskraan op de oever werden getild, trofeesnoeken meters te groot voor sloepen, kano’s en bagagedragers, hoe groter de buit hoe beter. Maar sommige visserijleugens waren minder prozaïsch, meer verhalend van

aard, zoals over de forel met een pelsen vacht (‘the fur bearing trout is probably the rarest of all known fish’) of de man die zich in ‘a narrow escape’ uit de bek van reuzenvissen wist te redden (zie voorbeelden boven).

Dat vissen ook voor het échte 1 aprilwerk zijn ingeschakeld ontdekte ik op een stuntelig met de hand bijgewerkte persfoto uit 1953 van een sluierstaartgoudvis. Iemand had de vis met penseel en witte verf pootjes en tenen gegeven. Of de getrukeerde foto (zie afbeelding onder) ooit ergens is

verschenen weet ik niet, maar het ligt voor de hand dat hij heeft gediend om anderen wijs te maken dat dit een échte vis met pootjes was.

Meteen betreden we het terrein waarbij feit en fictie amper uit elkaar zijn te halen. Vissen die poten kregen vormden de noodzakelijke tussenschakel ter verovering van het land. Vondsten van dergelijke primitieve landdieren - te situeren  zo’n 345 à 375 miljoen jaar geleden -  haalden een paar keer de media met koppen als ‘Borstvin van fossiele vis had vinger- en teenkootjes’ (17 januari 1998), ‘Vis op vier voeten’ (10 juli 2002) en ‘Vis krijgt pootjes’ (15 april 2006). 

Nog altijd bestaan enkele vissoorten die deze primitieve eigenschappen vertonen, zoals de slijkspringers (die daadwerkelijk op slikplaten aan land kruipen) en de pas sinds 1938 voor de westerse wetenschap ontdekte coelacanth (‘De vis met pootjes’, 31 mei 1997) met zijn aparte ‘kwastvinnen’.

Het bericht ‘Paling met pootjes’ (5 februari 2000) was dan weer een typische, opzettelijke instinker (zie afbeelding onder) waarbij geen vis maar een Zuid-Amerikaanse salamandersoort,

een axolotl, werd afgebeeld. Dergelijke dieren komen dikwijls per ongeluk met een Amerikaanse lading paling in visbedrijven terecht, die dan graag de lokale pers informeren (‘Potige paling is salamander’, ‘Menu: Paling met poten’, ‘Paling met pootjes is axolotl’, etc.).

De ‘Aprilvis van het jaar’ (5 april 2001) sloeg op een actie van de ‘Vlam’ (Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing). Deze dienst - leuze: ‘Vis. Da’s zo klaar’ - roept jaarlijks één bepaalde consumptievis uit tot ‘Vis van het Jaar’. De kranten lopen dan braaf in het gelid met kopjes als ‘Dit jaar eten we schelvis’ (30 maart 2006), ‘Rode poon wast zijn vinnen in onschuld’ (22 april 1994) of  ‘Pladijs is vis van het jaar’ (22 april 1998). In 2001 opteerde de Vlam voor de steenbolk (Trisopterus luscus) maar dat joeg bij de vishandelaars de ‘vlam’ in de pan. Zij spraken over ‘een late en slechte aprilgrap’ want de steenbolk maakte in hun ogen geen schijn van kans ‘een commercieel succes te worden, want te klein, te veel graten, te veel fileerwerk’. De ondertitel van de krantenkop liet zich raden: ‘Verkiezing van weinig bekende steenbolk tot promovis op nippertje afgeblazen’. Ter elfder ure mocht de pladijs andermaal de kastanjes uit het vuur halen (‘Pladijs “Vis van het jaar 2001”’). Da’s een hachelijke onderneming om zeevis te zijn…

Jaarrond publiceren de media berichten die op het eerste gezicht onder 1 april thuishoren maar bij nader toezien écht waar blijken te zijn, of, maar een héél klein beetje zijn gechargeerd of (in de krantenkop) bij het haar zijn getrokken.

Een meesterlijk groteske kop als ‘Goudvis ramt zonnebank’ wilde de lezer natuurlijk op het verkeerde been zetten, terwijl een andere krant zich waarheidsgetrouwer aan de feiten hield: ‘Ongeval door goudvis’. Wie het eerste bericht uitlas vernam ook de meer realistische toedracht over een chauffeur die een goudvis vervoerde. Toen het visje uit zijn bokaal sprong, trachtte de bestuurster het beestje te redden maar week daardoor van haar baanvak af  en botste op een tegenligger. Deze wagen vervoerde een ‘zonnebank’ die door de klap ‘volledig aan diggelen’ ging. 

Ander voorbeeld: ‘Vissen worden straaljagerpiloot’ was de meest extravagante versie van wat in andere kranten ‘Gedumpte vliegtuigen zorgen voor rijke visgrond’ en ‘Maak visgrond van je vliegtuig’ heette.

Kornuiten van de lach. Heel wat journalisten gedragen zich als ereleden van de Orde van de Aprilvis, nemen hun lezers bij de neus met de wetenschap dat deze argeloze lieden hun joke met de krantenkop welwillend zullen smaken. Het is een berekend risico want het gebeurt haast nooit dat mensen hun beklag doen over een olijke kop die maar half de lading dekt. De krantenkop als animeermeisje wordt veel vergeven.

Bij nader toezien blijkt het 1 aprilgehalte van doorsnee krantenberichten onwaarschijnlijk groot. Hoe meer een gebeurtenis met verstomming slaat, hoe groter haar nieuwswaarde. Het behoort tot het vaste idioom van de krantenjournalistiek om feiten - van bizarre tot heel gewone - flitsend, karikaturaal, ludiek, sensationeel of opgeschroefd aan te kondigen.

Zelfs waar men dat het minst zou verwachten, in de titels van de wetenschapskaternen, waart de aprilvisaanpak op haar sokken rond.

De praktijk mondde uit in een kermiskraam van tienduizenden berichten en nieuwtjes over unieke, bizarre en onwaarschijnlijke feiten. Of van normalere zaken die in de kop toch een lachwekkende, mysterieuze draai of dubbele bodem meekregen. Al dient deemoedig toegegeven dat de realiteit (van het leven) de fantasie (van de verwoording) soms mateloos overtreft. Van ‘Reddingsgordel voor een goudvis’ (24 maart 1955), één van mijn favorieten aller tijden, bleek op de keper beschouwd géén letter gelogen (zie afbeelding).

Om dit rijke aanbod nog concreter te maken dook ik in mijn knipselarchief en beperkte mij tot het medialeven der vissen (minus de haaien). De volgende krantenkoppen mogen u af en toe verbazen, toch verscheen geen van alle op 1 april. Lees smakelijk:

‘Mooie sprot op de markt’ (6 januari 1961)
‘400.000 forellen te Gulpen in hongerstaking’ (4 februari 1963)
‘Vergiftigde vissen lagen al in de pan’ (11 maart 1963)
‘Oudste forel ter wereld overleden’ (34 jaar, 24 augustus 1966)
‘Hij spreekt met de karpers!’ (Japanse koi-dresseur, 12 november 1966)
‘Visstortingen in de Westhoek’ (pootvis, 3 februari 1967)
‘Australische premier Holt bij duikvissen verdronken’ (18 december 1967)

‘Nieuw overleg in kabeljauwoorlog’ (31 mei 1976)
‘Granaat tussen vis: matroos verminkt’ (4 augustus 1976)
‘Vissen eten lijken op na busramp’ (15 november 1976)
‘Vissers voelen zich bedreigd na afkeuren van elf ton pladijs’ (7 september 1977)
‘Is iemand die 8 ton vis van de straat opraapt een dief?’ (27 oktober 1978)

‘Paling met bril gevangen’ (12 juni 1984)
‘Zalm gaat vrijwillig in het blikje’ (14 december 1984)

‘Vissen dood door motorcross?’ (4 februari 1985)
‘Nieuwe vis genoemd naar president’ (Nyerere van Tanzania, 12 maart 1985)
‘Nederlandse vissers beginnen haringrace’ (3 juni 1985)
‘Veel te weinig ronde vissoorten’ (8 november 1985)
‘Handtassen uit palingleder’ (9 november 1985)

‘Nu visklassen’ (15 maart 1986)
‘Aantal vissoorten in verzuurde wateren met 90 percent gedaald’ (28 maart 1986)
‘Forellen worden getraind om zich te laten vangen’ (24 juni 1986)
‘“Kunstmatige haring” kunstmatig bevrucht’ (30 augustus 1986)
‘Platvis met kanker in vuile Noordzee’ (3 oktober 1986)
‘Vis lust geen chloor’ (vissterfte, 29 oktober 1986)
‘Jeugd wil vissen geen pijn doen’ (6 december 1986)

‘Paniek in BRD over haringworm’ (6 augustus 1987)

‘Waarschuwing voor wereldgriepepidemie door visteelttechniek’ (9 februari 1988)
‘Kabeljauwvissers vangen… steur’ (5 maart 1988)
‘Luxe vissenhuiden maken creditcards onbruikbaar’ (15 maart 1988)
‘Jachtexamen voor sportvissers’ (27 mei 1988)
‘Radioactieve baars’ (19 juli 1988)
‘Brasem oorzaak van vervuiling Randmeer’ (28 september 1988)

‘Partij illegale vis voor dieren van Artis’ (zoo, 10 oktober 1989)
‘Duitse actie tegen sterven toneel-karpers’ (19 oktober 1989)
‘De eerste vissendokter’ (30 oktober 1989)

‘Visvijver zorgt voor storm. Naakt vissen verboden’ (29 maart 1990)
‘Miljoenen dode vissen op strand’ (Peru, 23 maart 1990)
‘Vis speelde niet mee tijdens vismarathon’ (24 juli 1990)
‘Zalm heeft magnetische navigatie in huidlijnen’ (31 augustus 1990)
‘Japanse vis in de Seine’ (29 oktober 1990)

‘Alle vissen zwemmen in de televisie’ (5 april 1991)
‘Meer vis door vervuiling in de Noordzee’ (16 april 1991)
‘Kamer tegen levende aasvis’ (19 april 1991)
‘Vissen maken geluid tijdens de paring’ (5 oktober 1991)
‘Zwangere prehistorische vis gevangen in Mozambique’ (23 december 1991)

‘Denemarken stopt met stadsverwarming op visolie’ (9 januari 1992)
‘Katvis voorspelt geen aardbeving’ (10 maart 1992)
‘Aanpak zwarte vis: hogere boetes’ (12 maart 1992)
‘Zeeduivel buiten proportie’ (7 mei 1992)
‘Acupunctuur genas zeldzame goudvissen’ (30 mei 1992)
‘Freddy sloeg 27 jaar oude snoekbaars aan de haak’ (30 mei 1992)
‘Nijlbaars roeit 200 van de 300 vissoorten uit in Victoriameer’ (11 juni 1992)
‘Schol wordt vroeger volwassen’ (7 oktober 1992)
‘“Gigantische steur van 100 jaar” houdt China in de ban’ (31 oktober 1992)
‘Buren boos om grote vis op dak’ (18 november 1992)

‘Eerste elektronisch gemerkte schol teruggevangen’ (10 maart 1993)
‘Haringen moeten spreeuwen verjagen’ (19 april 1993)
‘Universiteit ontwerpt “vistrap”’ (19 mei 1993)
‘Chirurg haalt visgraat uit keel Queen Mother’ (22 mei 1993)
‘Fluorescerende punk-vis maakt de blitz’ (25 mei 1993)
‘Dolfijnvriendelijke tonijn nu ook in de horeca verkrijgbaar’ (27 mei 1993)
‘De gehoornde slijmvis zorgt voor aanhoudende discussie’ (18 juni 1993)
‘Visallergie als gevolg van anti-rimpelmiddel Imedeen’ (23 augustus 1993)

‘Reuzentong gevangen’ (31 maart 1994)

‘Vis vangt man’ (zalm met chip, 9  april 1994)
‘Vissen gevaarlijker dan bouwen’ (15 mei 1994)
‘Bekende Vlamingen verslingerd op tong’ (25 mei 1994)
‘Tonijn zorgt voor verhitte gemoederen in Spanje’ (5 augustus 1994)
‘Vraatzuchtige snoeken bijten toeristen’ (6 augustus 1994)
‘Vissen = oorlog’ (18 augustus 1994)
‘Italië blijft alert op besmette vis’ (7 november 1994)

‘Vis vertroebelt verstandhouding’ (18 maart 1995)
‘Visreservaat in de golven’ (6 april 1995)
‘Afrikaan deed vroeger aan visvangst dan Europeaan’ (3 mei 1995)
‘Duizenden naar palingfeesten’ (3 juni 1995)
‘Acht forellen bewaken kanaalwater’ (19 juni 1995)
‘Warme water lokt tropische vissen naar Nederland’ (13 juli 1995)
‘Visolie helpt tegen woordblindheid’ (7 augustus 1995)
‘Vis kan straaltjes uit afstandsbediening zien’ (12 augustus 1995)
‘Wetenschapslieden leren vissen kweken’ (20 oktober 1995)

‘“Vuurwerk fataal voor vissen”’ (4 januari 1996)
‘Belgen mishandelen Nederlandse vissen’ (6 januari 1996)
‘Stekelbaarzen hebben flexibel geheugen’ (11 januari 1996)
‘Visbedrijven leggen beslag op 24 schilderijen’ (22 februari 1996)
‘Eerste vissenkliniek een succes’ (2 maart 1996)
‘Goudvis ramt zonnebank’ (30 april 1996)
‘Fraude ontdekt bij handel in bestraalde vis’ (3 mei 1996)
‘Snoekjes mogen vis snoepen’ (21 mei 1996)
‘Vis in Australië ziek door ozongat’ (23 mei 1996)
‘Wie zijn potentie wil zien groeien, hoeft geen zeepaardjes uit te roeien’ (11 juli 1996)
‘Zalm seint SOS-bericht’ (zalm met zendertje zat in diepvries visser, 17 juli 1996)
‘Vijf dorpen in viskampioenschap’ (17 augustus 1996)
‘De vis die al 70 miljoen jaar dood was’ (coelacanth, 5 oktober 1996)
‘Kerncentrale wil vissen van dood redden’ (18 november 1996)
‘Europese ministers oneens over vissterfte’ (23 november 1996)
’35.000 frank boete voor aanslag op vissen’ (30 december 1996)

‘Vissen worden straaljagerpiloot’ (9 januari 1997)
‘Zalm mogelijk besmet met gekke-koeienziekte’ (10 maart 1997)
‘Stekelbaars laat snoeken met elkaar vechten’ (15 maart 1997)
‘Vissen in aquaria zijn te bang voor klassiek onderzoek’ (19 april 1997)
‘Boerenbedrog rond nieuwe haring’ (28 mei 1997)
‘Guppies oog plopte er gewoon uit’ (4 juni 1997)
‘Vissterfte door rum in water’ (7 juni 1997)
’300.000 astmatische Indiërs slikken evenveel spartelende visjes’ (9 juni 1997)
‘Paling zet 500 woningen zonder stroom’ (3 augustus 1997)
‘Toeristen flippen na eten Dominicaanse vissoort’ (20 augustus 1997)
‘Vissen op het Internet’ (23 augustus 1997)
‘Theater mag geen vissen slachten’ (5 september 1997)
‘Vissen krijgen paai-eilanden’ (18 oktober 1997)
‘Campagne tegen te kleine vis’ (31 oktober 1997)
‘Blauwbandgrondel vreet alles wat hij tegenkomt’ (29 november 1997)
‘Einde van de visbakkers’ (26 december 1997)

‘Man stikt in levende vis’ (30 januari 1998)
‘Tweeënvijftig jaar vis’ (verwoed viseter, 15 april 1998)
‘Groenten en vis verhogen spermakwaliteit’ (25 april 1998)
‘Eén miljoen palingen liggen al twee weken te rotten’ (8 mei 1998)
‘Visjes uit de kraan’ (30 mei 1998)
‘Zwaardvis keldert schip’ (27 juli 1998)
‘Vis verdrinkt hengelaar’ (26 augustus 1998)
‘“Uitgestorven” vis zwemt nog rond’ (18 september 1998)

‘Epidemie teistert Schotse zalmen’ (6 oktober 1998)
‘Vissen verdwalen na overstromingen’ (14 oktober 1998)
‘Hitsige kabeljauwen storen de Noorse marine’ (16 november 1998)
‘Advocate erkend als dochter vishandelaar’ (18 december 1998)

‘Vrouw slaat reuzensnoek van 13 kilo aan de haak’ (2 januari 1999)
‘Stank haringinmakerij teistert buurt’ (27 januari 1999)
‘Visjesdrinken krijgt juridisch staartje’ (22 februari 1999)
‘Meivis herstelt zich in Schelde’ (24 februari 1999)
‘Lawaai redt vissen toch’ (bij kerncentrale, 12 maart 1999)
‘Sportvisser rekt vissen’ (19 maart 1999)
‘Verplicht werken op Koninginnedag in visbedrijven’ (27 maart 1999)
‘Vis verandert van sekse door chemische vervuiling’ (9 april 1999)
‘Brakwatergrondel kiest andere partner bij zuurstofgebrek’ (24 april 1999)
‘Wonderbaarlijke visvangst houdt Kinshasa in de ban’ (vrouw zou zijn ‘bevallen van een vis met gouden oorbellen’, 8 mei 1999)
‘Papa zeepaard baart 150 kleintjes’ (12 juni 1999)
‘Haring happen om slachters van 1599 te herdenken’ (19 juni 1999)
‘Kunstregen moet vissen redden’ (31 juli 1999)
‘Tropische vissen krijgen verfspuitjes’ (5 oktober 1999)
‘Een gemanipuleerde vis kan hele soort uitroeien’ (10 november 1999)
‘Weer 1.735 tarbotjes in zee uitgezet’ (20 november 1999)
‘Paling uit de varkensstal’ (aquacultuur, 10 december 1999)

‘Glas in vis: geen verdere stappen’ (17 januari 2000)
‘Raad schaart zich unaniem achter ritueel visjesdrinken’ (11 februari 2000)
‘Gemixte goudvissen breken Moulinex zuur op’ (19 februari 2000)
‘Voetballers bang voor rotte vis’ (25 februari 2000)
‘Visser vangt lijk van vermiste zoon’ (18 maart 2000)
‘Vis even giftig als dioxinekip’ (9 juni 2000)
‘Zwaardvis sabelt visser neer’ (2 augustus 2000)
‘Eerste rotte vis-museum ter wereld’ (2 augustus 2000)

‘Vissenregen op Engelse daken’ (8 augustus 2000)
‘Verdronken bij voederen van vissen’ (8 augustus 2000)
‘Jongen krijgt vis in oog’ (hoornvlies van vis getransplanteerd, 9 augustus 2000)
‘Bazil laat zich voor 59ste keer vangen’ (Engelse karper, 16 augustus 2000)
‘Dure vissen vergiftigd in speciaalzaak’ (5 september 2000)
‘Auto komt terecht op dek van vissersboot’ (16 september 2000)
‘Heilbot van 81 kilo goed voor Hondenwachtprijs’ (23 oktober 2000)
‘Queen kweelde duet met zingende vis’ (27 oktober 2000)

‘Visser slaat duiker aan de haak’ (5 januari 2001)
‘Veertig keer zelfde vis in het net’ (10 februari 2001)
‘Vrouw koopt grote vis vrij voor 10.000 euro’ (14 februari 2001)
‘Zalm zou komend jaar twee miljard willen gaan bezuinigen’ (minister, 17 februari 2001)
‘Zak goudvisjes veroorzaakt auto-ongeval’ (28 februari 2001)
‘Noorse sterkabeljauw eet weer’ (9 maart 2001)
‘Zelfs vrouwtjesforel simuleert orgasmes’ (16 maart 2001)
‘De eerste cyborg is een vis’ (20 april 2001)
‘Aquariumclub mag geen lid worden van cultuurraad’ (22 juni 2001)
‘Vis langer vers in veenmos dan in ijs’ (30 juni 2001)
‘Viskar rijdt op naaktstrand over medewerker heen’ (4 juli 2001)
‘Vissen bijten vissers’ (10 juli 2001)
‘EU-rekenkamer bekijkt spookvis’ (10 juli 2001)
‘Gevaarlijke kogelvis voor Bretonse kust’ (1 augustus 2001)
‘Tropische vis in vaas sterft hongerdood’ (27 augustus 2001)
‘Bedrog met gewicht vis’ (26 november 2001)
‘Bijtgrage snoeken krijgen andere plas’ (8 december 2001)

‘Mickey Mouse doodt zeven miljoen vissen’ (15 april 2002)
‘Vissers straks even zeldzaam als kabeljauw’ (29 mei 2002)
‘Jongen gedwongen tot eten van visvoer’ (10 juni 2002)
‘Piranha in stadsvijver’ (10 augustus 2002)
‘Duizenden giftige Pietermannen loeren op toeristenvoeten’ (19 augustus 2002)
‘Zwemmen tussen dode vis mag’ (26 augustus 2002)
‘Meer vol gif voor gevreesde slangkopvis’ (5 september 2002)
‘Een op de drie vissen riekt’ (28 september 2002)
‘Forel komt springlevend uit koelkast’ (8 november 2002)
‘Haring fileren gaat beter met een lijntje coke’ (12 november 2002)
‘GSM duikt op in maag kabeljauw’ (6 december 2002)
‘Het regent sardines in Griekenland’ (12 december 2002)

‘Goudvis van 43 jaar’ (25 januari 2003)
‘Zalm wordt minder roze’ (28 januari 2003)
‘Tandvis trekt van pool tot pool’ (8 februari 2003)
‘Rotte vissen doden zeven zeemannen’ (16 april 2003)
‘Eindelijk bewezen: vissen kunnen wel degelijk pijn lijden’ (10 mei 2003)
‘Goudvis in blender geen mishandeling’ (20 mei 2003)
‘Porno windt ook vissen op’ (13 juni 2003)
‘Nieuwe vis plaatst wetenschap voor raadsel’ (5 juli 2003)
‘Visser gooit hengel in hoogspanningskabel: op slag dood’ (26 augustus 2003)
‘Kleuters die vis eten minder agressief’ (15 september 2003)
‘Mond-op-mond-beademing redt Japanse vis’ (5 november 2003)
‘Scheten van haringen’ (8 november 2003)
‘Vis had badmuts op’ (condoom, 12 november 2003)
‘Genen laten vis gloeien’ (24 november 2003)
‘Sea Life Center vraagt Nemo niet door toilet te spoelen’ (filmvisje, 27 november 2003)
‘Vissen wordt parttime job’ (10 december 2003)
‘Paling in de broek’ (winkeldief, 19 december 2003)
‘Haring dierentuinattractie’ (23 december 2003)

‘Gif in zalm haalt koers onderuit’ (10 januari 2004)
‘Transgene zebravis zwemt reageerbuis uit’ (30 januari 2004)
‘Vis hoeden op zee zoals runderen op de pampa’s?’ (3 februari 2004)
‘Goudvis Bercy overleeft autocrash’ (6 februari 2004)
‘Pekelharing als fallussymbool’ (6 februari 2004)
‘Darmflora beïnvloedt een flink aantal genen in de zebravis’ (20 maart 2004)
‘Forel in Limburg neemt de trap’ (27 maart 2004)
‘Piranha belandt in “aai-aquarium”’ (8 april 2004)
‘Opera tussen de vis’ (3 mei 2004)
‘Voor meer dan 10.000 euro aan vissen gestolen’ (16 juni 2004)
‘Vis klopt beursindex’ (21juni 2004)
‘Japanners maken forel uit zalm’ (8 augustus 2004)
‘Einde acteercarrière voor Zorro de goudvis?’ (23 september 2004)
‘Overbevissing bedreigt Afrikaans landwild’ (12 november 2004)
‘Haringman vermoord’ (6 december 2004)
‘Liefdesrivaal gevoerd aan vissen’ (7 december 2004)
‘Buurt redt vissen’ (13 december 2004)

‘Aangespoelde maanvissen mogelijk slachtoffer van milde temperaturen (14 januari 2005)
‘Zwaardvissen verwarmen oogballen’ (15 januari 2005)
‘Vis knort in Noordzeekanaal’ (21 januari 2005)
‘Strijd tussen biologen en vissers over spieringvangst’ (1 maart 2005)
‘Een depressie bestrijd je met vis’ (12 mei 2005)
‘Inwijkeling nekt Europese vis’ (24 juni 2005)
‘Zeker kwart vis in winkel bedorven’ (28 juni 2005)
‘Thaise vissers vangen grootste zoetwatervis’ (1 juli 2005)
‘Palingreservaat in het noorden’ (1 september 2005)
‘Vis leidt tot arrestatie maffiabaas’ (17 september 2005)
‘De slimste robotvis ter wereld zwemt rond in Londen’ (8 oktober 2005)
‘Vis goed voor hersenen’ (13 oktober 2005)
‘Stervende vis richt ravage aan in eethuis’ (16 november 2005)

‘Mozart bespaart vissen stress’ (5 januari 2006)
‘Steeds vaker vreemde vis op tafel’ (12 januari 2006)
‘Kleinste vis ter wereld ontdekt’ (max. 10,3 millimeter , 26 januari 2006)
‘Humuhumunukunukuapuaa’ (29 januari 2006)

‘Klant betaalt vis maar krijgt water’ (9 februari 2006)
‘Vissen in winterslaap kunnen zonder water’ (18 maart 2006)
‘Palingkatvis zoekt prooi op land’ (14 april 2006)
‘Viskraam in de as’ (15 mei 2006)
‘Vis-antivries voor vetarm roomijs’ (13 juli 2006)
‘Noordzeetong komt aan land’ (kweek, 14 mei 2006)
‘Koranvers op tonijn’ (16 mei 2006)
‘Miljoenenbaars houdt honderden vissers aan het lijntje’ (in Californië, 7 juni 2006)
‘Vis bijt meisje op Spaans strand’ (15 juli 2006)
‘Visjes in strijd tegen terrorisme’ (25 juli 2006)
‘Zwaardvis doorboort hengelaar’ (5 augustus 2006)
‘Visgeluiden als ringtone’ (8 augustus 2006)
‘“Crocodile Hunter” sterft na steek pijlstaartrog’ (5 september 2006)
‘Lelijke goudvis ondergaat schoonheidsoperatie’ (15 september 2006)
‘Amerikaan (81) overleeft steek van pijlstaartrog’ (21 oktober 2006)
‘Zwemmer stikt in vis’ (27 oktober 2006)
‘Justitie onderzoekt dood goudvis’ (28 oktober 2006)
‘Geen vis meer over veertig jaar’(4 november 2006)
‘Amateurs vinden 20 miljoen jaar oude vis’ (25 november 2006)
‘Ook een vis heeft persoonlijkheid’ (14 december 2006)
‘Gekleurde vissen in beslag genomen’ (23 december 2006)

‘Vijf miljoen blikjes tonijn teruggehaald’ (12 februari 2007)
‘Taakstraf voor moord koi-karpers’ (14 februari 2007)
‘Vis goed voor zwangere vrouwen en hun kindjes’ (17 februari 2007)
‘Visser vecht zes uur met meerval van 1,80 meter’ (23 februari 2007)
‘Vrouw smokkelt beschermde vissen in jurk’ (3 maart 2007)
‘Japanse vissen mogen niet meer jongen wegens te lelijk’ (15 maart 2007)
‘Snoek peuzelt peperdure koivissen op’ (16 maart 2007)
‘Chinees restaurant showt megavis’ (kostte 75.000 dollar, 4 april 2007)
‘Smokkel in fluovisjes’ (‘pinken aan en uit’, 5 april 2007)
‘Zwaan voedert vissen’ (12 april 2007)
‘Sperma- en eicellen zebravisje bevatten ruim 100.000 piRNA’s’ (14 april 2007)
‘Vaals wil af van vislucht na markt’ (14 april 2007)
‘Ingevlogen glasaal als goud in poldersloot’ (18 april 2007)
‘Opwarming van aarde doet vissen groeien’ (26 april 2007)
‘Forse boete haringparty’ (12 mei 2007)
'Vissen vervrouwelijken’ (24 mei 2007)
‘Fatwa tegen vis uit de Tigris’ (28 juni 2007)
‘Amerikaan trapt vis dood bij ruzie’ (29 juni 2007)
‘Makers haringtest met dood bedreigd’ (5 juli 2007)
‘Maatjesharing geeft licht’ (3 augustus 2007)
‘Vis helpt malaria te bestrijden’ (10 augustus 2007)
‘Actievoerders redden verkeerde vis’ (8 september 2007)
‘Vis goed voor darmen’ (14 september 2007)
‘Bikini's uit vissenvel’ (15 september 2007)

(© Jan Desmet , 7 april 2007 + aanvullingen)

naar boven

home site Jan Desmet