J-E de Langhe (1907-1998),

pionier van de Belgische floristiek, portret mei 1989

home site Jan Desmet